Ympäristö

Vastuu ympäristöstä

Ympäristöstä huolehtiminen on olennainen osa Betsetin päätöstentekoa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Toiminnan ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan ja ympäristöasiat on otettu osaksi laatujärjestelmää. Toiminnastamme syntyvät jätteet lajittelemme tarkoituksenmukaisesti ja varmistamme jätteiden oikean jatkokäsittelyn. Prosessien jätevedet kierrätetään ja otetaan osaksi uusiokäyttöön. Valmisbetonin kuljetuskaluston pesuvedet saostetaan ja käytetään osittain uudelleen prosessivetenä.

Eräs toimintamme periaatteista on luonnonvarojen tehokas ja säästeliäs käyttö koko rakentamisprosessin ajan. Esimerkiksi näillä teoilla Betset haluaa noudattaa kestävän kehityksen periaatetta toiminnassaan ja olla mukana rakentamassa ympäristöystävällistä Suomea.