Historia

1950 PERUSTAMINEN- - - toivo.jpg

Betonin valmistus alkoi Kyyjärvellä
Maanviljelijä Toivo Löytönen perustaa betoniaseman Oikarille Kyyjärven kuntaan ja aloittaa kaivonrenkaiden, kattotiilien ja rumpurenkaiden valmistuksen.

Viereisessä kuvassa on yrityksen perustaja Toivo Löytönen palaamassa viranomaisten luota, joille hän kävi toimittamassa näyte-erän Oikarin harjun hiekkaa ja hankkimassa lupaa betonin valmistukselle.

1957 TOIMINTA UUSIIN TILOIHIN

Uusissa tiloissa toimintaa tehostettiin ja tuotevalikoimaa laajennettiin.

- - - kaivonrengas.jpg

Perheyrittäjän arkea. Toivo Löytönen laittaa lämmitystä vielä tuoreena oleville kaivonrenkaille. Taustalla Julia-vaimo ja tytär Kaisa.

1974 VALMISBETONIN VALMISTUS ALKAA

Rakentamisen vilkastuminen ja rakennuskulttuurin muutos haastoivat yrityksen kehittämään tuotantoa valmisbetonin valmistukseen sopivaksi.

1978 BETONIELEMENTTIEN VALMISTUS ALKAA

Betonielementtien valmistus aloitettiin lähinnä maatalouden tarpeita ajatellen. Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö (SBK) julkaisi 1970 Betonielementtistandardit (BES), jotka standardoivat elementtien valmistuksen. Seuraavassa kuvassa näkyy tehdas vuonna 1972 ja lähes koko tuotevalikoimakin on esillä.

 talo1972.jpg

1984 SUKUPOLVENVAIHDOS

Uusi sukupolvi
Kantava liikeidea ja terve liiketoiminta edesauttoivat yrityksen siirtymistä Toivo Löytösen poikien Hannun, Urpon, Juhan ja Reijon omistukseen vuonna 1984.

1989 ONTELOLAATTOJEN VALMISTUS ALKAA

Tuotanto automatisoituu
1980-lukua leimasi voimakas ja pitkäjänteinen kehitystyö, joka ilmenee parhaiten tuotevalikoiman laajentumisena. Tuotannon ja suunnittelun välisellä synergialla kehitettiin tuotantolaitosta ja aloitettiin ontelolaattojen valmistus vuonna 1989.

1995 JÄNNEBETONIPALKKIEN JA KUORILAATTOJEN VALMISTUS ALKAA

Kilpailu maan suurimpien rakennuskohteiden elementtitoimituksista edellytti kilpailuedun vahvistamista uusilla tuotteilla. Jännebetonipalkkien ja kuorilaattojen valmistus aloitettiin 1995. Uusi innovatiiviseen suunnitteluun perustuva toisen sukupolven jännityslinjasto valmistui vuona 1999. Moderni tuotantotekniikka mahdollisti Suomen järeimpien palkkien valmistuksen.

1996 OSAKKUUSYRITYS VIROON

ikodor.jpg

Vieraalla maalla
Vuonna 1996 perustettiin AS Ikodor, jonka tehdas sijaitsee Tartun maakunnassa Kärknässä, Virossa. Yritys valmistaa ympäristöbetonituotteita, sekä kevytsora- ja betoniharkkoja Viron ja Baltian markkinoille.

1996 LAATTA-BETSET NURMIJÄRVELLE

Uudella tuotantolaitoksella vahvistettiin kilpailuasemaa Etelä-Suomen markkinoilla.

1997 BETSET-BETONI HELSINGIN VIIKKIIN

Ympäristöystävällinen valmisbetoniasema Helsingin Viikkiin valmistui vuonna 1997. Uusimman tekniikan avulla toiminnan ympäristövaikutukset minimoitiin ja laadunseuranta maksimoitiin.

2000 KYYJÄRVEN SEMENTTITUOTE JÄÄ HISTORIAAN

Uusi nimi
1990-luvulla Kyyjärven Sementtituotteesen liitettiin Betset-tuotemerkki, josta tuli yhtiön virallinen nimi vuonna 2000. Näin yhtenäistettiin laajentuneen konsernin yleisilmettä ja siirryttiin uudelle vuosituhannelle Betset Oy:nä.  

2000 KONSERNI LAAJENTUU HÄMEENLINNAAN

Tehtaalla valmistettavia tuotteita ovat ontelo- ja kuorilaattaelementit sekä valmisbetoni. Keskeinen sijainti vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa Etelä-Suomen markkinoilla.

2005 NORD ELEMENTTI PERUSTETAAN HAUKIPUTAALLE

nordelementti.jpg

Betset tulee osakkaaksi kolmanneksen osuudella Haukiputaalla toimivaan elementtitehtaaseen. Alueelle rakennetaan halli ontelolaattojen valmistusta varten. Vanhassa hallissa tehdään edelleen seinäelementtejä.

2006 UUSI BETONIASEMA HÄMEENLINNAN TEHTAALLE

Uusi betoniasema varmistaa valmisbetonin laadukkaat toimitukset ja tukee tehtaan omaan ontelolaattatuotantoa.

2006 LAATTA-BETSET SIIRTYY KOKONAAN BETSET-KONSERNIN OMISTUKSEEN

Tehtaan hallinto yksinkertaistuu ja samalla tehostuu. Samana vuonna aloitetaan koko tehdasalueen uudistaminen Mika Löytösen johdolla.

2007 TT- JA HTT-LAATTATUOTANTO ALKAA NURMIJÄRVEN LAATTA-BETSETILLÄ

Uudessa hallissa aloitetaan ripalaattojen tuotanto eteläisen Suomen tarpeisiin.

2007 NORD ELEMENTTI OSTAA RAJAVILLEN

rajaville.jpg

Nord Elementti Oy ostaa Parma Oy:ltä Rajaville Oy:n Oulun liiketoiminnat ja Rajaville-nimen.

Parma tulee Nord Elementtiin uudeksi omistajaksi 47.5 %:n osuudella. Nord Elementin nimi muutetaan Rajaville Oy:ksi. Uusi Rajaville tulee toimimaan pääosin Pohjois-Suomessa ja hakee kasvua voimakkaasti Pohjois-Ruotsin ja -Norjan markkinoilta.

2009 SUKUPOLVENVAIHDOS

Hannu ja Urpo Löytösen lapset siirtyvät osittaisen sukupolvenvaihdoksen myötä yrityksen osakkaiksi keväällä 2009.

2009 BETSET OY LAAJENTAA VENÄJÄLLE, PIETARIIN

zao_betset.jpg

ZAO Betset aloitti toimintansa marraskuussa 2009. Yritys tuottaa Pietarissa Pargolovon kaupunginosassa sijaitsevalla tehtaalla kantavia väliseinäelementtejä. Tuotanto Betsetin nimissä aloitettiin 11. päivä tammikuuta 2010.

2011 LAATTA-BETSET LAAJENTAA TUOTEVALIKOIMAA

Seinä- ja runkotuotanto aloitetaan Nurmijärvellä, Laatta-Betsetillä.

2013 BETSET OY LUOPUU OSUUDESTAAN RAJAVILLE OY:SSÄ

Betset Oy on luopunut helmikuussa 2013 17.5 % osuudestaan Rajaville Oy:ssä.

2015 LAATTA-BETSETISTÄ BETSET GROUPIKSI

Laatta-Betset Oy vaihtoi toiminimensä Betset Group Oy:ksi. Yhtiön mukaan nimenmuutos kuvastaa liiketoiminnassa tapahtuneita muutoksia sekä antaa paremman kokonaiskuvan yhtiön nykyisestä toiminnasta.

2016 BETSET MYI VENÄJÄN LIIKETOIMINNOT

Yrityskaupan seurauksena Betset keskittyy kehittämään Suomen ja Viron liiketoimintojaan entistä voimakkaammin.

2016 BETSET GROUPISTA TULI BETSET OY:N PÄÄOMISTAJA

Omistusjärjestelyn johdosta Betset Groupista tuli Betset Oy:n pääomistaja 41 prosentin omistusosuudella.

2016 BETSET-YHTIÖT OSTI MIKKELIN BETONIN

Betset-yhtiöt on ostanut Mikkelin Betoni -konsernin ja vahvistaa palvelukokonaisuuttaan betonisten valmisosien ja valmisbetonin valmistajana.